God's in his heaven,All's right with the world!

Anno Inspiration
แรงบันดาลใจของฮิเดอากิอันโนะ
Rebuild of Evangelion
Evangelion 3.0+1.0 Thrice upon a time
Evangelion Anima
Evangelion Anima อนิเมลำดับถัดไป

EVA-EXTRA คืออะไร?
    คือหนังสือแจกฟรีโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ EVA ฉบับภาพยนตร์ โดยออกมาแล้ว 4 เล่ม
ซึ่งจะวางแผงที่โรงภาพยนตร์ที่ฉาย EVA ทั่วประเทศญี่ปุ่น และร้านหนังสือเครือใหญ่ ๆ
รวมถึงบริษัทห้างร้านที่ส่งเสริมการจัดจำหน่าย EVA อีกหลายแห่งเช่นซึทาญ่า, HMV, Lawson ฯลฯ
ขนาด A5

โดยภายในประกอบด้วยภาพเกี่ยวกับ EVA ,เนื้อหาบางส่วน คล้ายเป็นหนังสือ Preview
ก่อนเข้าไปชมในโรงภาพยนตร์ ปัจจุบันพบเห็นในเว็บประมูลสินค้าบ้างแล้วเช่นที่ อีเบย์, Yahoo
เนื่องจากคนที่ไม่ได้พำนักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นแทบจะหมดสิทธิ์ได้มาครอบครอง...

สำหรับปัญหาทางด้านลิขสิทธิในการแปลและเผยแพร่ เนื่องจากว่าเว็บไซต์นี้ตั้งขึ้นมาเพื่อการเผยแพร่

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอวานเกเลียนโดยมิได้แสวงหาผลกำไร อยู่ในขอบเขตของ Fan use ตามที่

คารา ประกาศนิรโทษกรรมสำหรับ Fan comunity 

แปลไทยโดย  

Piphat MJ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17